PL |

Jedną z pierwszych tegorocznych realizacji okazał się aktywny układ wydechowy dla przedliftowego Audi S5 pierwszej generacji. Celowo podkreślamy, iż pracowaliśmy z przedliftem ponieważ jeszcze wtedy pod maską było dostępne wolnossące V8. W modelu po lifcie jednostka została zastąpiona trzylitrowym V6 TFSI.

Nasz aktywny układ wydechowy Valvetronic sterowany z pilota wydobył z Audi to, co najlepszego można spotkać w motoryzacji. Brzmienie, a właściwie grzmienie samochodu przy otwartych klapach zapewnia najmocniejsze wrażenia, zarówno dla kierowcy oraz pasażerów w czasie jazdy, jak i dla wszystkich mających okazję usłyszeć efekt naszej pracy z zewnątrz. Zwróćcie uwagę na nietypową konfigurację wydechu, można by rzecz osobnego dla „lewego” i „prawego” rzędu cylindrów. Takie rozwiązanie generuje dodatkowe koszty, ale za to jak brzmi i wygląda! Ceramiczne końcówki świetnie współgrają z wyglądem zewnętrznym samochodu.

ENG |

One of the first implementations of this year was the active exhaust system for the pre-facelift Audi S5 first generation. We purposefully emphasize that we worked with the pre-facelift because even then the naturally aspirated V8 was available under the hood. In the after-lifter model, the unit was replaced by a three-liter V6 TFSI.

Our active exhaust system Valvetronic controlled from the remote control brought out the best from Audi in the automotive industry. The sound, or actually thundering the car with open flaps, provides the strongest experience, both for the driver and passengers while driving, as well as for all those who have the opportunity to hear the effect of our work from outside. Pay attention to the unusual configuration of the exhaust, you could separate the „left” and „right” row of cylinders. This solution generates additional costs, but for what it looks like! Ceramic exhaust tips work well with the exterior of the car.

Media: GIDSONPHOTO

Złoty polski
Euro