Temperatura spalin w silniku spalinowym może osiągnąć powyżej 1000°C. O ile sam układ wydechowy Baq Exhaust bez trudu zniesie takie wartości, tak warto bliżej przyjżeć się kwestii pozostałych podzespołów samochodu, które mogą być narażone na działanie takich temperatur.